• Wuhan
 • Wuhan
 • Wuhan
 • Wuhan

Wuhan

Client:

Huierkang

Contractor:

Commencement | Completion

2014

Area

125.000 m2

The char­ac­ter­is­tics of the exist­ing land­scape of the Wuhan area informed our initial departure. By varying high and low den­si­ties, we are able to cre­ate envi­ron­ments with a clear focus on appear­ance and func­tion. In the developed areas we apply this prin­ci­ple to clearly define pub­lic spaces, like streets and squares. In urban envi­ron­ments a high den­sity is necessary to cre­ate a lively and invit­ing place. This density is balanced in the landscape, which open­s up to the hori­zon. Here peo­ple can feel the magic of nature, reminding them of our mutual depen­dency. We envision all future urban growth based on organic pat­terns. Nature is the driving influence and ori­gin of the plan.

The pro­gram and envi­ron­ment are con­ceived as essential considerations in the park; both compliment the other to benefit the viewier. This inspired us to consider land­scape as a volcano. The activity is concentrated inside the vol­cano, from which it flows outwards towards the subsequent tier, where it increases again.

The pro­gram is spread throughout area, however the varied activities surrounding the buildings are concentrated in these volcanoes. The vis­i­tor per­ceives these places as small towns with an array of build­ings, form­ing streets and squares. Here you can enjoy com­mer­cial and cultural activ­i­ties.
The surrounding park offers a relaxed envi­ron­ment for a walk, or a bike ­tour, and even a swim in the pond. Small scale educa­tional and leisure related agri­cul­tural activ­i­ties are dispersed throughout the park.
The res­i­den­tial vil­las are centered around a com­mon area, with a playground and a pond.
Gen­er­ally the park­ing is housed at the out­side ring of the vol­canos underground.

By :
Comments : Off
 • Wuhan
 • Wuhan
 • Wuhan
 • Wuhan

Wuhan

Client:

Huierkang

Contractor:

Commencement | Completion

2014

Area

125.000 m2

The char­ac­ter­is­tics of the exist­ing land­scape of the Wuhan area informed our initial departure. By varying high and low den­si­ties, we are able to cre­ate envi­ron­ments with a clear focus on appear­ance and func­tion. In the developed areas we apply this prin­ci­ple to clearly define pub­lic spaces, like streets and squares. In urban envi­ron­ments a high den­sity is necessary to cre­ate a lively and invit­ing place. This density is balanced in the landscape, which open­s up to the hori­zon. Here peo­ple can feel the magic of nature, reminding them of our mutual depen­dency. We envision all future urban growth based on organic pat­terns. Nature is the driving influence and ori­gin of the plan.

The pro­gram and envi­ron­ment are con­ceived as essential considerations in the park; both compliment the other to benefit the viewier. This inspired us to consider land­scape as a volcano. The activity is concentrated inside the vol­cano, from which it flows outwards towards the subsequent tier, where it increases again.

The pro­gram is spread throughout area, however the varied activities surrounding the buildings are concentrated in these volcanoes. The vis­i­tor per­ceives these places as small towns with an array of build­ings, form­ing streets and squares. Here you can enjoy com­mer­cial and cultural activ­i­ties.
The surrounding park offers a relaxed envi­ron­ment for a walk, or a bike ­tour, and even a swim in the pond. Small scale educa­tional and leisure related agri­cul­tural activ­i­ties are dispersed throughout the park.
The res­i­den­tial vil­las are centered around a com­mon area, with a playground and a pond.
Gen­er­ally the park­ing is housed at the out­side ring of the vol­canos underground.

By :
Comments : Off
 • Wuhan
 • Wuhan
 • Wuhan
 • Wuhan

Wuhan

Opdrachtgever:

Huierkang

Uitvoerder:

Start | Opgeleverd

2014

Oppervlate

125.000 m2

De kenmerken van het bestaande landschap van Wuhan zijn voor ons een inspiratie geweest voor het ontwerp. Door het toepassen van hoge- en lage dichtheid voor het gebouwde- en landschappelijk deel zijn we instaat om een een gebied te ontwikkelen met een sterke focus op de kwaliteiten van de plek.
Het bebouwde deel heeft een sterk gedefinieerde publieke ruimte, bestaand uit straten en een plein, gekoppeld aan functies die de leefbaarheid van het gebied bevorderen.
Het landschappelijk gebied heeft een tegenovergestelde ervaring, waar de horizon zichtbaar is en mensen de natuur kunnen ervaren.
Voor de ontwikkeling van het gebied stellen wij ons een organische groei voor waarin het landschap de basis is voor de ontwikkeling.

Het programma en het landschap wordt gezien as punten van activiteit in het park. De uitwisseling tussen verschillende ervaringen werkt verfrissend op het opnemen van nieuwe ideeën.
De punten van verschillende activiteiten bracht ons op het een idee om het ontwerp te benaderen als een landschap met vulkanen. Een landschap waarin de grootste dichtheid zich bevindt in het centrum van de vulkaan.

Het parklandschap beid de mogelijkheid voor verschillende activiteiten waaronder fietstours en zwemmen. Hier en daar bevinden zich educatieve en recreatieve agrarische activiteiten.
De residentiële villa’s zijn een reeks van villa’s rond een gemeenschappelijke ruimte met een speeltuin en een vijver. Het parkeren is gevestigd in de buitenste ring van de vulkanen.

By :
Comments : Off