• Small Rietisland
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands

Villas Kleine Rieteiland

Client:

Lokhorst projectontwikkeling BV, Beverwijk

Contractor:

Lokhorst bouw BV, Beverwijk

Commencement | Completion

2003 | 2006

Floor Space

1.100 m2

In the design of the 7 facet-villas one side is transparent from the front yard to the garden, so that the view to the Diemerpark from the street is retained. The building line is marked with a screen that separates the front yard from the street. The living space and surrounding garden merge into one another because of the continuity of the view from front to back. Through the form of the view of the interior space, the surrounding landscape is seen from different perspectives. Where the neighboring home comes near, the windows are kept low for privacy reasons. The majority of the views focus towards the garden on the water and the Diemerpark.

 

By :
Comments : Off
 • Small Rietisland
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands
 • Small Rietisland, Amsterdam, Netherlands

Klein Rieteiland

Opdrachtgever:

Lokhorst projectontwikkeling BV, Beverwijk

Aannemer:

Lokhorst bouw BV, Beverwijk

Start | Opgeleverd

2003 | 2006

Vloer Oppervlakte

1.100 m2

In het ontwerp van de 7 facetvilla’s wordt een zijde vrijgelaten en loopt het voorerf over in de tuin. Hierdoor ontstaat er vanaf de straat een bepaalde mate van transparantie tussen de woningen naar het Diemerpark. De rooilijn wordt gemarkeerd door een kamerscherm, die de voortuin scheidt van de straatzijde.
De woonruimte en d omringende tuin lopen in elkaar over door de continuïteit van de pui. Door de vorm van de ruimte ontstaan wisselende perspectieven op de omgeving. Waar het naastgelegen huis dichtbij komt is, om privacy redenen de pui laag gehouden, Vanaf het laagste punt loopt de glaslijn schuin omhoog om het zicht op de tuin aan het water en het Diemerpark optimaal te benutten.

 

By :
Comments : Off